Egyensúly AE Egyesület

„Kezet csak megfogni szabad, elengedni vétek, ellökni átok,

Egymásba simuló kezek tartják össze az eget, s a Világot”.

 

Menü
 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Egyensúly AE Egyesület - Szociális Kikötő Szolgálat
 
Csoportfoglalkozásaink
 
Képgalériánk
 
Pályázat
 
Adománybolt
 
CsEÖH
 
Alapdokumentumok
 
Miben tudunk segíteni?

Szolgáltatásainkról: 

 

·         szabadidős programok szervezése,

·         szükség szerint az egészségügyi alapellátás megszervezése, a szakellátásokhoz való hozzájutás segítése,

·         hivatalos ügyek intézésének segítése,

·         munkavégzés lehetőségének szervezése,

·         életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése,

·         speciális önszerveződő csoportok támogatása, működésének, szervezésének segítése,

·         személyi tisztálkodás, személyes ruházat tisztítása.

 

 

  

Konzultáció

A konzultáció során a segítő arra törekszik, hogy segítse az ellátottat az eldöntendő kérdéseinek, problémáinak megértésében és a megoldásában. Ennek során az ellátott megismerheti, hogy hogyan hozza meg döntéseit, hogyan alakítsa kommunikációját, viselkedését, hogyan érvényesítse jogait, hogyan kezelje érzelmeit és indulatait. A személyes kapcsolatok rendszerében megvalósuló konzultáció az ellátott igényeire koncentrál, a segítő személyközpontú készségére és tudására épül. A konzultáció célja, hogy a kliens tudatosan önálló döntéseket hozzon, képes legyen célokat megfogalmazni és ezeket elérni. Feladatunk továbbá az egyéni képességek, igények és szükségletek harmóniáját megteremteni: az irreális elképzeléseket realitás közelbe helyezni, akár túl, akár alul értékelt teljesítményről legyen szó.

 

Pszichoszociális tanácsadás

Az ellátott támogatást kap döntéseinek meghozatalához, szociális információnyújtásban részesül (egészségügyi, szociális, gyermekvédelmi ellátások és szolgáltatások, valamint a foglalkoztatási, oktatási, lakhatási lehetőségek igénybevételéről), valamint az ezekhez való hozzájutáshoz kaphat segítséget. Pszichoszociális támogatásban részesülhet az ellátott hozzátartozója is, aki problémásnak érzi az ellátottal való kapcsolatát.  A változást a rendszer azon tagjával kezdjük, aki a legkönnyebben tud változni. A pszichoszociális tanácsadás során az ellátott segítséget kaphat továbbá a napi tevékenységeinek megszervezésében, a szabadidejének hasznos eltöltéséhez, a gyógyszer-compliance segítésében.

Készségfejlesztés

Célja a tagok önértékelésének, alkalmazkodási készségének fejlesztése, a mindennapi nehézségek megküzdésében eredményesebbé tételéhez. A hatékony készségfejlesztés során az ellátott közösségen belüli életminősége maximalizálódhat, önállósági szintje megtartható, illetve növelhető. A pozitív énkép, önismeret és önértékelés csökkenti a szorongást, mely az ellátott teljesítményt fokozza, ezzel nyitottabbá válnak a készségeik fejlesztésére és a pszicho-szociális intervenciókra.

·         Önismeret fejlesztése

·         Kommunikációs készség fejlesztése

·         Problémamegoldó készség fejlesztése

·         Munkavállalási készség fejlesztése

o   Munkahellyel kapcsolatos igényeik felmérése, reális célkitűzések megfogalmazása, felkészítés munkavégzésre, kiközvetítés

o   Intézményen belüli foglalkoztatás feltételeinek kialakítása (munka rehabilitáció, fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás)

o   Álláskeresés támogatása, motiválás a Munkaügyi Központ szolgáltatásainak igénybevételére

o   Munkába állás segítése tréningekkel, vagy tréningekhez jutás lehetőségével

·         Önellátási készségek

·         A szabadidő eltöltésének készségfejlesztése

Stresszkezelés

A pszichiátriai és a szenvedélybetegek gyakran részesülnek negatív minősítésben, sok az ellenséges indulat, az átlagosnál több a kritika, nem ritkán csökken a hasznosság érzése, negatív önkép alakul ki. Problémamegoldó és kommunikációs készségük alacsony intenzitású, melyből számos konfliktus éri őket. Ezek a környezeti stressz élmények és életesemények stresszforrásként szerepelnek az ellátott életében, a családi életben, a szociális és szabadidős tevékenységekben, a munkavégzés során, melyek különböző pszichés és szomatikus rendellenességeket okozhatnak. A stresszkezelés célja a teljes élet lehetőségének biztosítása különböző technikákkal:

·         Szorongásoldás

·         Agressziókezelés

·         Kríziskezelés

·         Kommunikációs készség fejlesztése (pozitív kérés, pozitív érzés, negatív érzés, aktív figyelem)

·         Öngyilkosság kockázatának kezelése

 

Külön figyelmet kell fordítani az elszigetelődés, a magába fordulás kiküszöbölésére, az emberi kapcsolatok erősítésére, valamint a megromlott családi kapcsolatok kezelésére.

A stresszkezelés hatékonyságának növelését szakemberek (pszichológus, pszichiáter) együttműködésével is erősíteni kell.

Hivatalos ügyek intézésének segítése

Az ellátott hivatalos ügyeinek intézésében való segítségnyújtás az ellátott aktív bevonásával történik, melynek célja ezen készségének fejlesztése. E módszer alkalmazásakor a lehető legnagyobb mértékben kell törekedni az ellátott önállóságának megtartására, a meglévő kompetenciáinak és készségeinek bevonásával.

·         Szociális, társadalombiztosítási, nyugellátási, lakhatási, foglalkoztatáshoz kapcsolódó, oktatási ügyekben

·         Alapvető személyazonossághoz, munkavállaláshoz szükséges okmányok megszerzésének, igénylésének segítése

·         Az ellátott egyéb ügyeiben

Személyes tisztálkodás, személyes ruházat tisztítása

Az ellátott ruházatának mosása, szárítása az ellátott aktív részvételével történik, mely a szükségleteinek megfelelő mértékben, a higiéniai követelmények betartásával, egyénre szabottan valósul meg.

Szakellátáshoz való hozzájutás segítése

Tartalmazza mind a szociális, mind az egészségügyi szakellátásba tartozó intézmények elérésének segítését, valamint az intézmények igénybevételének, megközelíthetőségének információit. Amennyiben az ellátott állapota megkívánja, abban az esetben szükséges a kapcsolat felvétel kezdeményezése, időpont egyeztetése, az ellátott elkísérése, az intézménybe történő eljutásának megszervezése. Az ellátott minél hatékonyabb rehabilitációja, reintegrációja érdekében a kezelőorvosával kapcsolatot kell fenntartani.

Étel melegítésének biztosítása

A szolgáltatás telephelyén lévő konyhában lehetőség van az ellátottak számára az étel melegítésének és elfogyasztásának lehetőségére.

 

CSOPORTOS MÓDSZEREK

 

Az egyéni esetkezelés mellett fontos szerepük van a csoportos terápiáknak is, melyek célja az intimitás megélése, a személyes erőforrások feltárása, bővítése, a hibás viselkedésminták korrekciója a pszichés fejlődés és adaptív alkalmazkodás érdekében. A csoportokon lehetőség nyílik a pozitív jövőkép kialakítása mellett a konfliktus helyzetek kezelésére, szorongások oldására is. A csoportos módszerek alkalmával az ellátottak szociális készségei is fejlődnek.

 

Tematikus csoport

A csoport előre kidolgozott témák szerint működik, ahol a résztvevők megismerik egymást és önmagukat bizonyos szempontok alapján, különös tekintettel a pszichiátriai és szenvedélybetegség szomatikus, pszichés és szociális károsító hatására.

 

Szabadinterakciós csoport

A résztvevők beszélnek és beszélhetnek akár a múltjukról, múltjuk fontos figuráiról, jelen érzelmeikről, egymással kapcsolatos élményeikről, benyomásaikról. A csoport különböző érzelmi-kapcsolati viszonyulási módjuk megjelenését teszi lehetővé, melyek a csoportban és az egyéni beszélgetésekben feldolgozhatóvá, értelmezhetővé válnak, jelentős segítséget nyújtva az önismeret mélyüléséhez is.

 

Készségfejlesztő csoport

Célja a tagok önértékelését, alkalmazkodási kézségét fejlessze, hogy a mindennapi nehézségek megküzdésében eredményesebbek legyenek. Fő elemeiként a tanulást, a gyakorlást, az alkalmazást, és az értékelés folyamatát kell, hogy tartalmazza. A csoport témái célirányosak. A foglalkozások egyrészt a csapatszellem kialakítását, az együttműködési készségek fejlesztését, az önismeret, önbecsülés, tolerancia és elfogadás képességét célozzák meg. Másik fontos cél a kommunikációs képességek fejlesztése, a kreatív gondolkodásmód, a konfliktuskezelés, az aktív figyelés és önkifejezés szituációs gyakorlatokban történő feldolgozása.

 

Önsegítő csoport (self-help)

Az önsegítő kis létszámú csoportok lényege, hogy a résztvevők kezdeményezésére kialakuló sorstársi összefogás valamilyen azonos vagy közös, probléma miatt rendszeresen összejönnek gondjaik megbeszélésére, s ha lehet, enyhítésére. Tevékenysége a beszélgetés, a csoportos kapcsolati háló és egymás támogatása. Az önsegítő csoportok hatása az önértékelésre, a megküzdési képességre, a hangulati állapotra és az aktivitásra jelentős mértékkel bír.

Szabadidős, kulturális programok

Az ellátottak szabadidejének hasznos eltöltése érdekében kialakított programok, melyek az ellátotti igényekre alapozva kerülnek megvalósításra.

·         Társasjáték

·         Kézügyesség fejlesztés

·         Zenehallgatás

·         Filmvetítés

·         Kirándulás

·         Szabadtéri programok

·         Sport, kultúra szervezése

 

Szakmai irányvonalak

 

·         A jelenleginél jobb lehetőségeket, módokat találni a szenvedélybetegek rehabilitálására, növelni a helyi közösségi életben való részvételüket.

·         Csökkenteni ennek az igen erős társadalmi toleranciával kezelt csoportnak a sérülékenységét.

·         Szakmai eszközökkel fellépni e csoport diszkriminálása, kirekesztése ellen.

·         Segíteni az érintett csoport szolgáltatásokhoz, társadalmi javakhoz való hozzáférését.   

 
BlogPlusz
Friss bejegyzések
2016.06.22. 08:58
Friss hozzászólások
Még nincs hozzászólás.
 
Lájkolj Minket!

 

 

 
Naptár
2018. November
HKSCPSV
29
30
31
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
<<   >>
 
Linkgyűjtemény
 
Az idő
 
Tartalom

Furry Fandom - Antropomorf Állatok - Furry Fandom - Antropomorf Állatok - Furry Fandom - Antropomorf Állatok    *****    Egy Blog az Én világom. :) Gyere és nézz be ha érdekel, az Online Játékok leírása, csináld magad dolgok, stb...    *****    Ön internet szolgáltató? Nem talál céget aki javítaná az elromlott hálózati, mikrohullámó eszközeit? Katt ide!    *****    Se kép, se hang? Hozza el, megjavítjuk! LCD TV, Inverteres hegesztõ, Mosó- Mosogatógép, és sok más. Garanciával!    *****    Elromlott? Mi megjavítjuk! Ipari és háztartási elektronika javítás! Garanciával. Elektronika-szerviz.gportal.hu    *****    Rendeld meg:Születési,elõrejelzési,párkapcsolati,fogamzási,hold horoszkóp,biotérkép.Ingyen konzultáció mindenrõl!Várlak!    *****    Keresek jó humorú szerkesztõ társat készülõ ZENÉS KABARÉ MÛSOROMHOZ    *****    Rendelj születési horoszkópot és ajándék 3 éves elõrejelzés,valamint ingyenes konzultáció az ajándékod. Várlak kattints!    *****    Iván és Sára kattttttt!!!!!!!!!!    *****    Erotika az állatövi jegyekben    *****    A szerelem karmája a horoszkópban    *****    Születési horoszkóp,ajándék 3 évi elõrejelzéssel,ingyenes konzultációs lehetõség, telefonon,messengeren,skypeon! Várlak!    *****    Kihagyhatatlan asztrológiai megrendelések, olvasmányok, szoftverek, ezoterikus témák sokasága vár az oldalamon. Várlak!!    *****    Vanessa Hudgens - Magyarország egyetlen mûködõ az egykori Szerelmes hang jegyek sztárjával foglalkozó oldala!    *****    A végtelen szeretet az egyetlen igazság, minden más illúzió.    *****    Ha sok mindent tudni szeretnél és válaszokra vársz látogass el oldalamra!    *****    SZEREPJÁTÉK - Csatlakozz közénk és légy részese egy kalandnak - FRPG - Még nem késõ csatlakozni - SZEREPJÁTÉK    *****    VANESSA HUDGENS - A LEGNAPRAKÉSZEBB MAGYAR RAJONGÓI OLDALAD A TEHETSÉGES ÉNEKES-SZÍNÉSZNÕRÕL - VANESSA HUDGENS    *****    Ipari elektronkia szerviz, villamos kéziszerszám javitás, érintésvédelmi felülvizsgálat. elektronika-szerviz.gportal.hu    *****    Minden lány egy kicsikét királylány, minden Fiú kicsit hõs lovag. - FRPG